Over mij

Mijn naam is Ewout Openneer, oprichter van De Lerende Praktijk. Na een opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening ben ik in 2009 bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassing aan de slag gegaan als reclasseringswerker. Ik ontdekte al snel hoe weerbarstig de praktijk is. Maar ook dat je vaardigheden veel beter onder de knie kan krijgen als er sprake is van een lerende praktijk. Een veilige werksetting waarin je de ruimte hebt om nieuwe dingen te proberen en kan leren met en van elkaar. En ik ontdekte dat ik het heel leuk vind om mezelf op deze manier te ontwikkelen als professional en als mens.

Voor mij begon het bij de reclassering met de toepassing van motiverende gespreksvoering. Later ben ik mezelf gaan specialiseren in het systeemgericht werken en de toepassing van de contextuele benadering. Momenteel werk ik als docent op de Christelijke Hogeschool Ede waar ik me verdiep in de toepassing van herstelondersteunende zorg in de GGZ. Vanuit De Lerende Praktijk biedt ik training, intervisie en (aan gezinnen) contextuele hulpverlening.
Door de jaren heen heb ik me bekwaamd in de toepassing van verschillende werkwijzen en methodieken. In combinatie met een opleiding en werkervaring als opleidingskundige ben ik in staat om rondom onderstaande werkwijzen een passend opleidingstraject op maat te ontwikkelen:

– Motiverende gespreksvoering
– Contextuele hulpverlening
– Systeemgericht werken
– Een Taal Erbij (de Marleen Diekmann methode; met duplo)
– Herstelondersteunende zorg
– Ervaringsgericht leren (outdoor) Zie buitenpraktijken