Publicaties

  • Openneer, E. (2019). Ervaringsdeskundigheid bezien vanuit contextueel perspectief. Vakblad voor Contextuele Hulpverlening, 24 (2), 18-21.
  • Openneer, E, & Slump, G.J. (2017). Herstelrecht en contextuele hulpverlening. Vakblad voor Contextuele Hulpverlening, 22 (2), 18-20.
  • Openneer, E (2017). Duplo-poppetjes als visueel hulpmiddel: Een handreiking voor werken met poppetjes. Utrecht: Leger des Heils.
  • Openneer, E. (2015). Herstelgericht reclasseren. De contextuele benadering als kader voor herstelgericht werken. PROCES, tijdschrift voor strafrechtspleging, (3), 208-217.